Innosilta

Innosilta on uutisvirta- ja hakupalvelu keksijöille ja tuotekehittäjille sekä muille innovaatioista kiinnostuneille

Luomalla oman tunnuksen, voit luokitella ja merkitä sanoilla (tageillä) itsellesi tärkeitä artikkeleita.Luokittele niin, että tärkeimmän tiedon luokitustaso on 5. Omaluokituksen tekstiruutuun voit kirjoittaa sanoja, joilla haluat artikkelin löytyvän myöhemmin.

Suodata-painikkeella voit katsella merkittyjä tasoja ja etsiä merkattuja sanoja. Valitse näytettävät tasot. Jos haluat etsiä omia merkintöjä, kirjoita ne ruutuun. Ota suodatus käyttöön Aseta-painikkeella ja vapauta se Vapauta-painikkeella.

 

Ilman kirjautumista voit merkitä artikkelille tasot 0 - 5. Merkityt tasot tilastoidaan anonyymisesti ja näin autat sisällön kehittämisessä. Taso-tietoja ei tallenneta pysyvästi. 

Huom! Tämä on uudistettu versio. Virhe- ja muu palaute: seppo.weckman@formlek.fi

 
 
Ohjeet

Salassapito­sopimuksia

Salassapitosopimus on apuväline, joka kertoo keksijän tahdon.

Tarkoitus on, että keksijä itse muokkaisi sopimuksen omaan tilanteeseensa sopivaksi

Salassapito­sopimusten ongelmia

Jos keksijä katsoo sopimusta loukatun, hänellä on velvollisuus näyttää rikkomus toteen
Tietoa voidaan luovuttaa salaa kolmannelle osapuolelle
Jokaisessa yrityksessä on ideoita, joista tuotekehityksen johtaja ja toimitusjohtaja eivät ole lainkaan tietoisia
Samoja asioita keksitään aina uudestaan
Idea kertoo, mitä halutaan, keksintö kertoo, miten se toteutetaan
Karjalan Keksijät r.y.
Puheenjohtaja-ät-karke.fi
Omaluokitus:
Tilasto

Startup-yrityksen syytä tehdä osakassopimus hyvissä ajoin

Käytännössä kaikissa startupeissa laaditaan osakas­sopimus viimeistään ensimmäisten sijoittajien tullessa yhtiön osakkaiksi

Tyypillisesti startuppien osakassopimuksissa sovitaan, että osakkeet ansaitaan
Syy osakassopimuksen tekemiselle jo ennen sijoittajien mukaantuloa on osakkeiden siirtoehdoista sopiminen.
Sijoittajat haluavat yleensä erilaisia veto-oikeuksia yrityksen päätöksentekoon

Tyypillisiä sijoittajille annettavia oikeuksia

Yleensä sijoittajille annetaan myös jonkinlainen etuoikeus varojenjakoon (liquidation preference) yrityksen exitissä
Osakeyhtiölakia laajemmat tiedonsaantioikeudet
Oikeus hallituspaikkaan
Oikeus myydä halutessaan osakkeensa samaan aikaan ja samoilla ehdoilla muiden osakkaiden kanssa

Kauppakamari, helsinki.chamber.fi

Neuvontapalvelut
Omaluokitus:
Tilasto

*
Yksityisten kansalaisten ja yritysten harjoittama vaihdanta perustuu sopimuksiin.
*
Sopimuksen pätemättömyys johtaa lähtökohtaisesti siihen, ettei osapuolta voida velvoittaa sopimuksen mukaiseen suoritukseen
*
Sopimuksen perusteella sopimusosapuolille syntyy velvollisuus suorittaa se, mihin sopimuksessa on sitouduttu
*
Maassamme vallitsevasta sopimusvapaudesta johtuen myös puhelimitse tehdyt sopimukset sitovat osapuolia ja niiden tekeminen on täysin sallittua
Jälkeenpäin voi kuitenkin olla hankalaa näyttää toteen sitä, mitä puhelimessa on asioista sovittu.

Suomen Yrittäjien jäsenenä olet aina ajan tasalla.

Omaluokitus:
Tilasto

SALASSAPITOSOPIMUS

SALASSAPITOSOPIMUS, YKSIPUOLINEN

SALASSAPITOSOPIMUS, MOLEMMINPUOLINEN

Tämä Keksintösäätiön salassapitosopimusmalli on ohjeellinen

Tämä malli ei voi ottaa huomioon käytännön tapauksissa yksittäisiä sopimuksen laadintaan vaikuttavia seikkoja
Keksintösäätiö tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän mallin tai sen sisältämien tietojen käytön seurauksista.
Copyright © Keksintösäätiö 2011
Omaluokitus:
Tilasto

PRH: Lisensiointi

Yksi tai useampi yritys tekee kanssasi lisenssisopimuksen, joka sallii heidän käyttää immateriaaliomaisuuttasi maksua vastaan
Maksu on yleensä rojaltin muodossa
*
Hyödyttää lisenssinhaltijoita antamalla heille tuote- tai teknologiaedun kilpailijoihin nähden

Monille keksijöille lisensiointi on paras keino saada hyötyä keksinnöstä.

Lisenssinhaltija vastaa tuotanto- ja markkinointikuluista ja riskeistä.
Vakiintuneilla yrityksillä saattaa olla resursseja kaupallistaa idea, jolla on suuret mahdollisuudet
Lisensointi voi tuoda keksijälle tuloja moneksi vuodeksi suhteellisen pienellä ponnistuksella

Lisensoitaviksi sopivia keksintötyyppejä ovat esimerkiksi seuraavat:

*
Komponentit
*
Lisävarusteet tai oheislaitteet
*
Suuret aloituskustannukset.
Omaluokitus:
Tilasto

Tunnus:
Salasana:
Rekisteröinti

Rekisteröinti:.
Tunnuksen pituus vähintään 3 merkkiä ja salasanan 8 merkkiä. Tunnus ei saa sisältää + -merkkiä.

Tunnus:
Salasana:

Salasanan palautustiedot: Jos haluat täysin anonyymin käytön, valitse itsellesi PIN-tunnus; vähintään 4 merkkiä.
Muutoin anna sähköpostisosoitteesi, jonka kautta palautus tapahtuu
HUOM! Pin-tunnusta ei voida palauttaa, joten muista pitää se tallessa.

PIN-tunnus:
PIN-tunnus uudelleen:
Sähköposti: